Hej, Joakim här!

Varmt välkommen till min professionella hemsida. Jag är verksam studie- och karriärvägledare på ett svenskt lärosäte och har ett genuint intresse för digital studie- och karriärvägledning samt pedagogiska frågor. Majoriteten av min tid lägger jag på studie- och karriärvägledningssamtal med såväl unga som äldre individer som söker vägledning inför val av framtid.

Det är förklaringen till varför jag började intressera mig för frågor som tangerar både vägledning och digitalisering. Sedan 2017 har jag arbetat med digitalisering i studie- och karriärvägledning – i allt från lokala projekt i och om kring digital vägledning till olika nationella projekt.

Nedan finner du mer information om mina inspirationsföreläsningar och workshops om att vägleda i digitala kontexter:

E-VÄGLEDNING WORKSHOPSKOMMANDE DATUM

Vägledare som stöttar vägledare

Vi vet att digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle. Med både möjligheter och nya risker. På föreliggande hemsida kommer jag framförallt fokusera på möjligheterna. Jag vill ge exempel på hur man som vägledare kan dra nytta av fenomen som sociala medier, bloggar, Youtube och digitala verktyg i samtalet för att stödja unga människor i att utveckla sin valkompetens (färdigheter att hantera den egna karriären) och öka karriärkunskap (kunskap om arbetsmarknaden, utbildning och omvärldens förändringar). Syftet med DigiCao.nu är att ge tips till att skapa en delaktig, interaktiv och tillgänglig vägledningsmiljö med hjälp av digitala verktyg – utifrån de behov som finns och behov som vi av forskning och erfarenhet vet kan finnas hos såväl unga som äldre individer.

Det är många faktorer som spelar in när man ska välja utbildning och tänka framtid. Vi vet att det inte alltid funnits en tillgänglig studie- och karriärvägledningsservice för alla. I en unik situation där allt ställs om på grund av en pågående pandemin – är det ännu viktigare för oss studie- och karriär/yrkesvägledare att dela med oss av kunskap och information. Vi behöver utveckla och synliggöra studie-och karriärvägledning för fler som vill förändra sin arbets- och livssituation. Vi behöver finnas digitalt för att hjälpa fler att hitta en meningsfull riktning i sitt yrkesliv.


Föreläsning och workshops i digital vägledning

Vi vet också att det finns mycket att utforska inom användningen av digitala verktyg i vägledningen. Vilka innovativa digitala program och tjänster som kommer i framtiden kan vi bara spekulera i, och vi kan även konstatera att alla oavsett teknisk förmåga eller teknikintresse kan utveckla sin digitala kompetens, det vill säga förmåga att kunna söka, hantera, skapa, publicera, visualisera och dela digitalt innehåll. Den digitala kompetensen måste utvecklas successivt och vara i direkt relation till den sökandes förutsättningar och verksamhetens förändringsarbete. Digitalisering är således en lång process och kräver ett långsiktigt engagemang. Min startresa börjar med följande utgångspunkt: Världen är annorlunda. Den är inte densamma som igår.

En resurs för dig som vägleder på distans

Inspirationsföreläsning och workshop för dig som vägleder på distans. Har du funderingar med att välja digitala verktyg? Eller frågor om hur du kan kan komma igång, genomföra, utvärdera och utveckla e-vägledning? Min ambition och hjärtefråga är att kartlägga vad digitalisering betyder för den digitala karriärvägledningen och dess betydelse för dig som är vägledare.

Vill du veta mer om digital vägledning och hur du kan använda digitala verktyg?