AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Antagningsstatistik

Nedan finner du Universitets- och högskolerådets [UHR] sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008. Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. Uppgifterna är statiska. Källa: UHR

https://www.uhr.se/statistik

Skip to content