AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Portfolio

Galleri – några utvalda bilder…

Du är i gott sällskap – vi samarbetar med

GENOMFÖRDA FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

AcadeMedia Vägledning

Inspirationsföreläsning för studie- och yrkesvägledare

Göteborgs universitet

Kurs och workshops för studie- och karriärvägledare

Högskolan i Skövde

Workshops för studie- och yrkesvägledare

Malmö stad

Inspirationsföreläsning för studie- och yrkesvägledare

Malmö universitet

Inspirationsföreläsning för studie- och karriärvägledare

Nätverksträff för SYV Skaraborg

Inspirationsföreläsning för studie- och yrkesvägledare

Lunds universitet

Inspirationsföreläsning; Allmän studievägledningen, LTH & HT-fakulteterna

Stockholms universitet

Torsdagskonferens för studie- och karriärvägledare

Uppsala universitet

Inspirationsföreläsning för studie- och karriärvägledare

Helsingborgs stad skolor

Inspirationsföreläsning för studie- och yrkesvägledare

Stockholms stad

Inspirationsföreläsning för studie- och yrkesvägledare

Göteborgs stad

Inspirationsföreläsning för studie- och yrkesvägledare

KONFERENSER OCH VÄGLEDARDAGAR

Nedan är några konferenser som jag har blivit inbjuden till…

Sveriges vägledarföreningens konferens 2021

Tema: Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden

Sveriges vägledarföreningens konferens 2022

Tema: Vägledning för social rättvisa och frigörelse

Vägledarkalendariet 2022

Tema: Digital information i en digital värld

Studievägledarkonferensen 2022
Karlstads universitet

Tema: att mötas på olika sätt och hur mår dem vi möter idag?
Mitt bidrag: Processvägledning i det digitala rummet

Vidareinformatörsdagen 2022
Högskolan i Borås

Teorier och modeller

Filmer

Skip to content