Utforska själv

Kommer snart information vad du kan göra efter vägledningssamtalet.

ATT UPPTÄCKAATT FÖRSTÅATT GÖRA

Upptäck det okända

Att upptäcka handlar om att utforska och ta reda på utbildningar och yrken som är obekant för dig. Det finns ca 8000 registrerade yrkestitlar i Sverige – och hur många av dem känner du egentligen till?

Det första ledet i att upptäcka nya möjligheter är att utforska själv vad som finns på arbets- och utbildningsmarknaden. Nedan kan du använda dig av rekommenderade hemsidor för att upptäcka olika utbildningar och yrken
.

Hitta och jämför utbildningar
Hitta och jämför yrken
– Hitta och jämför arbetsområden

Att veta mer

Qubely blocks is added to the Gutenberg editor as soon as you install the plugin. You can start using it as any other Gutenberg block. Add ready blocks using the plus sign where you’ll find a new section of blocks under the Qubely icon.

Att komma igång

Qubely blocks is added to the Gutenberg editor as soon as you install the plugin. You can start using it as any other Gutenberg block. Add ready blocks using the plus sign where you’ll find a new section of blocks under the Qubely icon.

Hur vet jag vad jag ska läsa?

Att hitta tiden…

Att blir klar över vad man ska studera och syftet med sina studier kan vara en process och ta lite tid för det handlar om självkännedom och kännedom om de alternativ som finns utifrån det. Det kan vara bra att tänka över VAR, inom vilket område/ bransch/ företag du vill verka? Detta har ofta med intressen att göra. I vilka sammanhang är du som mest engagerad? Vilka frågor vill du helst ägna dig åt? Vilka problem vill du lösa? Vad vill du prata om hela dagarna?