Vägledare som stöttar vägledare.

Vi vet att digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle. Med både möjligheter och nya risker. På DigiCao.nu kommer jag framförallt att fokusera på möjligheterna. Jag vill ge exempel på hur man som vägledare kan dra nytta av fenomen som sociala medier, bloggar, Youtube och digitala verktyg i samtalet för att stödja…

läs mer