AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Vägledare som stöttar vägledare.

Vi vet att digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle. Med både möjligheter och nya risker. På DigiCao.nu kommer jag framförallt att fokusera på möjligheterna. Jag vill ge exempel på hur man som vägledare kan dra nytta av fenomen som sociala medier, bloggar, Youtube och digitala verktyg i samtalet för att stödja unga människor i att utveckla sin valkompetens (färdigheter att hantera den egna karriären) och öka karriärkunskap (kunskap om arbetsmarknaden, utbildning och omvärldens förändringar). Syftet med hemsidan är att ge tips till att skapa en delaktig, interaktiv och tillgänglig vägledningsmiljö med hjälp av digitala verktyg – utifrån de behov som finns och behov som vi av forskning och erfarenhet vet kan finnas hos såväl unga som äldre individer.

Vi vet också att det finns mycket att utforska inom användningen av digitala verktyg i vägledningen. Vilka innovativa digitala program och tjänster som kommer i framtiden kan vi bara spekulera i, och vi kan även konstatera att alla oavsett teknisk förmåga eller teknikintresse kan utveckla sin digitala kompetens, det vill säga förmåga att kunna söka, hantera, skapa, publicera, visualisera och dela digitalt innehåll. Den digitala kompetensen måste utvecklas successivt och vara i direkt relation till den sökandes förutsättningar och verksamhetens förändringsarbete. Digitalisering är således en lång process och kräver ett långsiktigt engagemang. Min startresa börjar med följande utgångspunkt: Världen är annorlunda. Den är inte densamma som igår.

Vid tangentbordet
Joakim “Digi” Cao

Skip to content