AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Varmt välkommen till DigiCao

I en unik situation där allt ställs om – är det viktigt för oss vägledare att dela med oss av kunskap och information. Människors arbetssituation, studiesituation och vardagsliv har förändrats drastiskt. Det innebär att många nu sitter hemma med färre möjligheter till fysisk social kontakt och tillgång till studie- och karriärvägledning. Därför erbjuder jag nu min vägledningspraxis gratis och digitalt för att inspirera fler vägledare.

Hemsidan handlar om mina praktiska erfarenheter och pedagogiska idéer. Jag skriver på föreliggande hemsida för att jag vill och måste – eftersom det är en del av min lärande- och utvecklingsprocess.

Jag är verksam studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte. Jag har också arbetat i några år som studie- och yrkesvägledare i arbetsmarknadsprojektet Stöd och Matchning. Digitala verktyg och medier har varit mina arbetsredskap sedan dag 1. Numer ingår jag i en projektutvecklingsgrupp för att ta fram digitala verktyg och nya idéer inom E-vägledning.

Om man är rädd för att göra misstag finns ju risken att man inte gör något alls

Skip to content