Aktuellt om digital vägledning

Information för verksamma och studerande studie- och karriärvägledare Inspiration och tips om att vägleda digitalt Inom kort kommer jag att dela med mig mina tankar och vägledningspraxis med digital vägledning i nya tider – att vägleda i digitala rum. Under rubriken aktuellt om digital vägledning kommer du att kunna ta…

läs mer

Vägledare som stöttar vägledare.

Vi vet att digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle. Med både möjligheter och nya risker. På DigiCao.nu kommer jag framförallt att fokusera på möjligheterna. Jag vill ge exempel på hur man som vägledare kan dra nytta av fenomen som sociala medier, bloggar, Youtube och digitala verktyg i samtalet för att stödja…

läs mer

Varmt välkommen till DigiCao

I en unik situation där allt ställs om – är det viktigt för oss vägledare att dela med oss av kunskap och information. Människors arbetssituation, studiesituation och vardagsliv har förändrats drastiskt. Det innebär att många nu sitter hemma med färre möjligheter till fysisk social kontakt och tillgång till studie- och…

läs mer