Fortutbildning, föreläsning eller workshops

En resurs för dig som vägleder analog eller digitalt.

Fortutbildning & föreläsningar för studie- och yrkesvägledare

Här hittar du information om mina aktuella föreläsningar och workshops. Jag gör mitt bästa för att nå ut med tips och idéer kring hur digitala verktyg kan samverka med analoga arbetssätt – för att stötta verksamma och studerande studie- och yrkesvägledare genom till exempel fortutbildning, workshops, instruktionsfilmer och bollplank för hur det digitala samtalet och studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom det digitala.

Perspektiv på studie- och karriärvägledning i det digitala rummet

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och karriärteorier. Under tillfället varvas teorier, praktiska tips och diskussioner om digital karriärvägledning. Jag delar med mig av mina praktiska tips, metoder och verktyg för digital vägledning med fokus på att skapa interaktivitet och engagemang i det digitala rummet

Att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd

Workshops om digitalt studie- och karriärvägledning med fokus på digitala verktyg för att få ökad förmåga att kunna arbeta på ett professionellt och tryggt sätt.

Handledning: att vägleda i digitala rum

Att komma igång med Studie- och karriärvägledning på distans. Enkla verktyg och tips för att på ett professionellt och interaktivt sätt komma igång med processvägledning i det digitala samtalsrummet.

Handledning: Att komma igång med Zoom, Padlet eller Microsoft Teams

Med nya verktyg kan det ibland behövas hjälp att komma igång, därför erbjuds det introduktion och handledning till olika verktyg. Under handledningen går vi igenom och testar olika sätt att arbeta med verktygen.  

Vill du och kanske dina kollegor få hjälp att komma igång och navigera er i Microsoft Teams?

Denna workshop är en introduktion där vi går igenom grunderna för MS Teams. Vi lär oss det nödvändiga för att kunna komma igång och förstå tanken med att samarbeta i MS Teams. 

OBS! Inga förkunskaper krävs för denna workshop.


Inspirationsföreläsning för skolor och vägledningssökande

Här hittar du information om mina aktuella inspirationsföreläsningar och workshops för elever, deltagare, arbetssökande eller vägledningssökande. Jag föreläser utifrån mitt perspektiv och koncept som vägledare och inspiratör. Jag lägger stor vikt på hur man kan tänka för att lyckas. Hur viktigt ett positivt tänkande är, samt att skapa lust, motivation och hoppfullhet inför framtiden. Med utgångspunkt från Hope-Action Theory (Niles, Amundson, & Yoon, 2021) kommer ni att få ta del av en konceptuell modell “Dina steg mot framtiden” som bygger på karriärvägledningsteorier för att skapa engagemang, hopp och handling.

Så väljer du utbildning om du inte vet vad du vill

Känner du dig osäker på vad du vill plugga? I den här föreläsningen kommer jag att dela med mig av modellen Dina steg mot framtiden och mina bästa tips för hur du ska tänka när du väljer utbildning.

Att göra ett medvetet utbildning- och yrkesval

Föreläsningen syftar till att få fler unga att öppna ögonen för verkliga framtidsyrken som handlar om att arbeta med människor, hållbarhetsfrågor och demokrati. Målsättningen är att deltagarna ska kunna få information och inspiration för att göra friare och mindre könsbundna utbildning- och yrkesval.

Bra att veta om eftergymnasiala studier

Hur lång är en kurs? Vad är skillnaden på högskolestudier och yrkeshögskolestudier? Vad betyder program och fristående kurs? Vilka förkunskaper krävs för att läsa vidare? Jag lotsar deltagarna igenom olika begrepp inom högskolestudier men även andra utbildningsformer.

Universitetsstudier – en plats för alla

Föreläsningen syftar till att synliggöra hur det är att studera på ett universitet och öka lusten att studera vidare. Målsättningen är att utmana rådande utbildningskulturer exempelvis antipluggkulturer eller fördomar som att det är “tjejigt” att plugga – som kan påverka unga från att se universitetsstudier som ett alternativ.


Kontakta mig

Har du funderingar med att välja digitala verktyg? Eller frågor om hur du kan kan komma igång, genomföra, utvärdera och utveckla e-vägledning? Min ambition och hjärtefråga är att kartlägga vad digitalisering betyder för den digitala karriärvägledningen och dess betydelse för oss som är vägledare. Min utgångspunkt är att diskutera och problematisera vad det innebär att vara studie- och yrkesvägledare i spåren av en förändrad tid – och i en digital tid.

Låter detta intressant och vill du att jag ska komma till din kommun eller verksamhet för att föreläsa, då kontaktar du mig för ett upplägg som passar just er.

Boka mig…

…för en skräddarsydd fortbildning eller föreläsning. Skicka förfrågan via mail:


Jag är van vid att hålla föreläsningar online med hjälp av Zoom eller Teams. Vi kan dessutom spela in föreläsningarna så att fler kan ta del av dem i efterhand. Eller så kommer jag till er på plats.


Att inspirera och dela med mig digital kompetens är knappast något som jag tidigare hade tänkt mig att behöva göra som verksam studie- och karriärvägledare. Men nu är vi där.

Nedan samlas tidigare föreläsningar, kompetensutvecklingsinsatser och workshops för studievägledare och studenter i digital studie- och karriärvägledning samt digitala verktyg.

Tidigare insatser (Föresläsning och workshops)

2021 november: Sveriges Vägledarföreningens Vägledarkonferensen 2021, digitalt seminarium.
Tema: Digital hopp om att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd.
Vägledning i en pandemi påverkad väntan på framtiden.

2021 augusti – 2021 december: Inspirationsföreläsning och workshops för studie- och karriärvägledning inom lärosäten.

2021 juni: Workshop i digital vägledning med fokus på digitala verktyg
Tema: Introduktion till digitala verktyg. Teori + praktik.

2021 juni: Föreläsning i interaktivt studie- och karriärvägledning
Tema: Introduktion till digitala verktyg med fokus på vägledning via Zoom och interaktiva verktyg som Padlet, Microsoft Whiteboard och Powerpoint.

2021 juni: Inspirationsföreläsning i digital studie- och karriärvägledning

2021 april: Kurs i digital vägledning
Tema: Introduktion till digital vägledning med fokus på digitala verktyg med studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte.

2021 april: Föreläsning i digital vägledning och digitala verktyg
Tema: Introduktion till digital vägledning med fokus på digitala verktyg med studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och vägledningscenter.

2021 mars: Inspirationsföreläsning i digital studie- och karriärvägledning
Tema: Introduktion till digital studie- och karriärvägledning och digitala verktyg med ett svenskt lärosäte.

2020 oktober-december: Handledning i digital vägledning
Projektarbete i samverkan med studie- och yrkesvägledarutbildningen på Malmö universitet.

2020 oktober: Webbcafé inom det nationella studievägledarnäverket
Tema: En interaktiv modell för digital vägledning

2020 september: Erfarenhetsutbyte med vägledare i Skåne som jobbar främst med målgruppen nyanlända akademiker.
Tema: Kreativt vägledning

2020 maj: Webbcafé inom det nationella studievägledarnäverket
Tema: Erfarenhetsutbyte vägledning under coronapandemin.


Inspelat material