En resurs för dig som vägleder på distans.

Inspirationsföreläsning och workshop för dig som vägleder på distans. Har du funderingar med att välja digitala verktyg? Eller frågor om hur du kan kan komma igång, genomföra, utvärdera och utveckla e-vägledning? Min ambition och hjärtefråga är att kartlägga vad digitalisering betyder för den digitala karriärvägledningen och dess betydelse för dig som är vägledare.

Min utgångspunkt är att diskutera och problematisera vad det innebär att vara studie- och yrkesvägledare i spåren av en pågående pandemin – och i en digital tid samt digital värld. Nedan samlas tidigare och kommande föreläsningar, kompetensutvecklingsinsatser och workshops för studievägledare och studenter i digital studie- och karriärvägledning samt digitala verktyg.

Att inspirera och dela med mig digital kompetens är knappast något som jag tidigare hade tänkt mig att behöva göra som verksam studie- och karriärvägledare. Men nu är vi där.

Kommande uppdrag under 2021

Kurs: Digitalisering i vägledning

Kurs i digitalt studie- och karriärvägledning med fokus på digitala verktyg för att få ökad förmåga att kunna arbeta på ett professionellt och tryggt sätt. Med utgångspunkt från Hope-Action Theory (Niles, Amundson, & Yoon, 2021).

Handledning: Att vägleda i digitala rum

Att komma igång med Studie- och karriärvägledning på distans. Enkla verktyg och tips för att på ett professionellt och interaktivt sätt komma igång med processvägledning i det digitala samtalsrummet.

Workshop: Interaktivt studie- och karriärvägledning

Inspirationsföreläsning. Ta del av en interaktiv e-vägledningsmodell för digitalt vägledningssamtal. Med utgångspunkt från Hope-Action Theory (Niles, Amundson, & Yoon, 2021) kommer ni att få ta del av en konceptuell modell “Dina steg mot framtiden” som bygger på karriärvägledningsteorier för att skapa engagemang, hopp och samarbete.


Tidigare insatser (Föresläsning och workshops)

2021 april: Kurs i digital vägledning
Tema: Introduktion till digital vägledning med fokus på digitala verktyg med studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte.

2021 april: Föreläsning i digital vägledning och digitala verktyg
Tema: Introduktion till digital vägledning med fokus på digitala verktyg med studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och vägledningscenter.

2021 mars: Inspirationsföreläsning i digital studie- och karriärvägledning
Tema: Introduktion till digital studie- och karriärvägledning och digitala verktyg med ett svenskt lärosäte.

2020 oktober-december: Handledning i digital vägledning
Projektarbete i samverkan med studie- och yrkesvägledarutbildningen på Malmö universitet.

2020 oktober: Webbcafé inom det nationella studievägledarnäverket
Tema: En interaktiv modell för digital vägledning

2020 september: Erfarenhetsutbyte med vägledare i Skåne som jobbar främst med målgruppen nyanlända akademiker.
Tema: Kreativt vägledning

2020 maj: Webbcafé inom det nationella studievägledarnäverket
Tema: Erfarenhetsutbyte vägledning under coronapandemin.


Inspelat material

2020 november