AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Film: Vägledningssamtal på distans: Google Jamboard, Meet och Drive

I följande film går jag igenom användning av olika Google-verktyg som du kan integrera med Google Meet. Du kommer att få ett vägledningsperspektiv på hur du kan möta vägledningssökande/eleverna i ett digitalt möte. Du kommer även ges möjlighet att lära dig funktioner och hur man tekniskt tillämpar dem. Besök gärna min sida för att hämta hem olika material: https://www.digicao.nu/inspiration/


Skip to content