AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Tips: Att använda IPad i vägledningssamtalet

I den här filmen delar jag med mig av mina idéer och perspektiv på hur du kan använda en iPad som redskap i ditt studie- och yrkesvägledningssamtal. Jag kommer att gå igenom hur jag använder min IPad i samtalet. Mina idéer tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och karriärteorier.

Historiskt sätt har iPaden inte funnits så länge i Sverige, den första iPaden (iPad1) kom 2010. Tolv år senare är IPad inte bara längre en surfplatta för livets alla sköna stunder, utan används i större utsträckning som en lärplatta. Tack vare nya uppdateringar, är IPaden ännu mer mångsidig med kraftfulla nya funktioner för anteckning, delning, kreativitet, produktivitet, samarbete och säkerhet


Skip to content