AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

#4 Padlet – ett digitalt verktyg som skapar delaktighet online | Digital vägledning

Digital studie- och karriärvägledning med webbresursen Padlet. Filmen handlar om mina bästa tips om hur du kan arbeta interaktivt och tillsammans med den sökande i Padlet med hjälp av mallen “Canvas” – för att skapa tankekartor och flödesscheman av olika slag för att synliggöra samband och sammanhang.

Vad är Padlet? – Padlet är ett gratisverktyg för att skapa gemensamma arbetsytor online. Här kan man samla alla typer av digitalt innehåll – filer, bilder, länkar till webbsidor, videoklipp, övningar etc. Vidare kan du komma åt Padlet från vilken digital enhet (mobilen, webben, surfplattan) som helst.

Timestamps:
00:00 – Introduktion Padlet
02:07 – Hur jag arbetar med Padlet
06:44 – Fördelar med att använda Padlet – skapa PDF och bild
09:03 – En guide till hur du kan skapa din egen Padlet 11:30 – Inspiration till hur du kan vägleda med Padlet

Skip to content