AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Digitala verktyg – ICT in Guidance

I följande sida tipsar jag om några digitala verktyg –  i synnerhet programvaror – som jag tror kan underlätta din vardag som vägledare, men också öppnar många möjligheter för barn, unga och vuxna. Digitala verktyg har en central betydelse för att en individ ska kunna utveckla kunskap om sig själv och sin omvärld (arbets- och utbildningslivet).

Digitala verktyg är ett samlingsnamn som kan vara olika teknisk utrustning som dator, platta, interaktiv mobiler eller en programvara som används i vägledningssammanhang.

Skip to content