AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Film: Att skapa och använda egna digitala kort i studie- och karriärvägledning | PowerPoint | Zoom

I den här filmen kommer du att få perspektiv på hur du kan skapa och använda egna kortlekar med hjälp av Microsoft Powerpoint. Vidare kommer du att få en inblick i hur du kan arbeta interaktiv och aktivt tillsammans med den sökande i ett Zoom-möte med hjälp av kortlek.

⏰ Tidslinje:
00:07 – Introduktion
00:47 – Perspektiv på digitala kort
03:07 – Inspiration från Professor Norman Amundson
06:30 – Genomgång: hur jag arbetar digitalt
16:58 – Bonusmaterial: Hur du kan använda Remote control på Zoom

🔗 Tips Active Engagement och Hope-Filled Engagement https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=norman+amundson
🔗 https://framtidskortet.se/
🔗 https://tremedia.se/
🔗 https://payhip.com/Doubleknot (Workplace attractors via Norman Amundson)
🔗 Material för att ladda ner: https://www.digicao.nu/ladda-ner-material/


Skip to content