UNDER KONSTRUKTION
STARTA HÄR!

DU

Börja med dig själv – och ta reda på vilka behov och önskemål du har.

STEG 1: INSIKT

TID

Använd tiden för att upptäcka din omvärld och dess möjligheter.

STEG 2: UTSIKT

STRATEGIER

Hitta strategier som hjälper dig att ta steget mot dina mål.

STEG 3: FRAMSIKT

INFORMATIONINNEHÅLLTIPS & ÖVNINGAR

Dina steg mot framtiden

Dina steg mot framtiden är en karriärplaneringsmodell för dig som funderar på din framtid och hur du ska hitta en utbildning som passar dig. Karriärplaneringsverktyget ska fungera som ett stöd till våra fysiska eller digitala samtalsträffar.

Modellen är inspirerat av www.studeraihelsingfors.fi – “9 Steg mot framtiden”. Dina steg mot framtiden är för dig som vill få nya idéer om vad du kan studera och för dig som vill få hjälp på vägen med göra något nytt i livet och som vill hitta nya vägar. Kom ihåg att du kan alltid göra skillnad – det finns alltid något du kan göra för dig själv och din framtid!

Små steg än stora kliv

Modellen består av flera delar – och varje del består dels av information och inspelat videomaterial, dels av kartläggningsmaterial som du kan använda för att få ökad självkännedom om dig själv och din omvärld, samt bättre val- och beslutsfattande strategier. Vår förhoppning är att du ska få nya tankar och beslutsunderlag inför din framtida arbetsliv. Dina steg mot framtiden börjar här och nu.

Modellen är uppdelad i tre områden:
(I) Insikt
(II) Utsikt
(III) Framsikt

Att göra: Inför och efter samtalet