AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Dina steg mot framtiden (under utveckling)

STARTA HÄR!

INSIKT

BÖRJA MED
DIG SJÄLV…

genom att ta reda på vilka behov och önskemål du har.

UTSIKT

ANVÄND DIN TID OCH ENERGI…

för att upptäcka din omvärld och dess möjligheter.

FRAMSIKT

HITTA DINA EGNA STRATEGIER…

som hjälper dig att ta steget mot dina mål.

Information

Dina steg mot framtiden är en karriärplaneringsmodell för dig som funderar på din framtid och hur du ska hitta en utbildning som passar dig. Karriärplaneringsverktyget ska fungera som ett stöd till våra fysiska eller digitala samtalsträffar.

Modellen är inspirerat av www.studeraihelsingfors.fi – “9 Steg mot framtiden”. Dina steg mot framtiden är för dig som vill få nya idéer om vad du kan studera och för dig som vill få hjälp på vägen med göra något nytt i livet och som vill hitta nya vägar. Kom ihåg att du alltid kan göra skillnad – det finns alltid något du kan göra för dig själv och din framtid!

Tillvägagångssätt

Dina steg mot framtiden är en karriärplaneringsmodell för dig som funderar på din framtid och hur du ska hitta en utbildning som passar dig. Karriärplaneringsverktyget ska fungera som ett stöd till våra fysiska eller digitala Modellen består av flera delar – och varje del består dels av information och inspelat videomaterial, dels av kartläggningsmaterial som du kan använda för att få ökad självkännedom om dig själv och din omvärld, samt bättre val- och beslutsfattande strategier. Vår förhoppning är att du ska få nya tankar och beslutsunderlag inför din framtida arbetsliv. Dina steg mot framtiden börjar här och nu.

Modellen är uppdelad i tre områden:
(I) Insikt
(II) Utsikt
(III) Framsik
t

Material och övningar

Nedan finner du en samlingslänk med material och övningar som du kan ladda ner för att i lugn och ro arbeta med. Utgångspunkten är att det är bättre med små steg än stora kliv.

Gjord med Padlet
Skip to content