AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Film: Flippat karriärvägledning – ett försök med Microsoft Forms

I den här filmen genomför jag ett försök till flippat/omvänt vägledning – genom att skapa och skicka en webbenkät via Microsoft Forms, med inspirationsfilmer om val och väljande, material, övningar och tips samt avstämningsfrågor inför det första studie- och karriärvägledningssamtalet. Det går även att skicka enkäten mellan samtalen (vid exempelvis processvägledning) eller efter samtalet (inför nästa uppföljningssamtal).

🔗 Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/G3jKCSXYxg
🔗 Framtidskortet: https://framtidskortet.se/mau
🔗 Material för att ladda ner: https://www.digicao.nu/ladda-ner-material/


Skip to content