AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Film: Vägledning på distans via Microsoft Whiteboard

Filmen handlar om mina bästa tips på hur du kan arbeta med digital vägledning via Microsoft Whiteboard. Välkommen att följa mitt vägledningsarbete på https://www.digicao.nu/


Skip to content