KONTAKT


Examinerad Studie- och karriärvägledare |
Digi-vägledare | Fil. mag i pedagogik |
Verksam vid ett svenskt lärosäte

Epost: joakim.cao@mau.se
Connecta: LinkedIn

Den här sidan handlar om mina praktiska erfarenheter och pedagogiska idéer. Jag skriver på föreliggande hemsida för att det är viktigt, det håller mig aktuellt och att det är en del av min lärande- och utvecklingsprocess.

I en unik situation där allt ställs om – är det viktigt för oss vägledare att dela med oss av kunskap och information. Människors arbetssituation, studiesituation och vardagsliv har förändrats drastiskt. Det innebär att många nu sitter hemma med färre möjligheter till fysisk social kontakt och tillgång till studie- och karriärvägledning. Därför erbjuder jag nu min vägledningspraxis och innovativa lösningar digitalt för att inspirera fler.

Jag har en fil. mag i pedagogik samt en studie- och yrkesvägledarexamen. Nedan är några områden som jag är intresserad av:

  • E-vägledning / IKT i vägledning – att skapa karriärprofiler via Mindmaps.
  • Att arbeta med interaktiv karriärvägledning.
  • Stort forskningsintresse avseende unga vuxnas övergångar i arbets- och vuxenliv.

Digicao.nu är en hemsida som jag bedriver på fritiden där inläggen publiceras efter min arbetstid och är en nollbudget produktion. Tankar och reflektioner på den här sidan är utifrån min egen värld & återspeglar inte nödvändigtvis min arbets- eller uppdragsgivare. Jag befinner sig i en livslång lärandeprocess för att få mer insikt och kunskap i individers karriärutveckling.

Har du idéer, tips och råd om digital vägledning och metoder? Kontakta gärna mig för erfarenhetsutbyte.


Vill du veta mer om digital vägledning och hur du kan använda digitala verktyg?