Examinerad Studie- och karriärvägledare |
Digi-vägledare | Fil. mag i pedagogik |
Verksam vid ett svenskt lärosäte

Epost: joakim.cao@mau.se
Connecta: LinkedIn

Information till deltagare/student

Du är välkommen till studie- och karriärvägledning med mig, Joakim Cao, och jag vill med dessa rader hälsa dig varmt välkommen! I flera år har jag arbetat med studie- och karriärvägledning och tycker fortfarande att det är mycket spännande att möta nya människor som vill förändra sin situation. I en vägledningskontakt med mig möter du en aktiv vägledare och du får ett varmt bemötande. Besök gärna följande sida inför vårt möte.

Hej där, Joakim “Digi” Cao här!

Jag är verksam studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte och har ett genuint intresse för digital studie- och karriärvägledning samt pedagogiska frågor. Majoriteten av min tid lägger jag på studie- och karriärvägledningssamtal med såväl unga som äldre individer som söker allmän studie- och karriärvägledning, samt studierelaterad studievägledning inom datavetenskap, ingenjörsutbildningar och medieteknik. Vidare har jag tillsammans med studievägledarkollegor och inspirerande IKT-pedagoger byggt och utvecklat digital vägledning i det dagliga vägledningsarbetet.

Hemsidan handlar om mina praktiska erfarenheter och pedagogiska idéer. Jag skriver på föreliggande hemsida för att det är viktigt, det håller mig aktuellt och att det är en del av min lärande- och utvecklingsprocess.

I en unik situation där allt ställs om – är det viktigt för oss vägledare att dela med oss av kunskap och information. Människors arbetssituation, studiesituation och vardagsliv har förändrats drastiskt. Det innebär att många nu sitter hemma med färre möjligheter till fysisk social kontakt och tillgång till studie- och karriärvägledning. Därför erbjuder jag nu min vägledningspraxis och innovativa lösningar digitalt för att inspirera fler.

Jag har en fil. mag i pedagogik samt en studie- och yrkesvägledarexamen. Nedan är några områden som jag är intresserad av:

  • E-vägledning / IKT i vägledning – att skapa karriärprofiler via Mindmaps.
  • Att arbeta med interaktiv karriärvägledning i form av Co-creation.
  • Stort forskningsintresse avseende unga vuxnas övergångar i arbets- och vuxenliv.

Digicao.nu är en hemsida som jag bedriver på fritiden där inläggen publiceras efter min arbetstid och är en nollbudget produktion. Tankar och reflektioner på den här sidan är utifrån min egen värld & återspeglar inte nödvändigtvis min arbets- eller uppdragsgivare. Jag befinner sig i en livslång lärandeprocess för att få mer insikt och kunskap i individers karriärutveckling.

Har du idéer, tips och råd om digital vägledning och metoder? Kontakta gärna mig för erfarenhetsutbyte.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *