AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

BÖRJA HÄR

Dina steg mot framtiden

Du är välkommen till studie- och karriärvägledning med mig, Joakim Cao, och jag vill med dessa rader hälsa dig varmt välkommen. Tips och material som finns på Digicao.nu – har skapats för att hjälpa och stötta dig att hitta en meningsfull riktning i ditt yrkesliv – helt kostnadsfritt!

Det är många faktorer som spelar in när man ska välja utbildning och tänka framtid. I flera år har jag arbetat med studie- och karriärvägledning och tycker fortfarande att det är mycket spännande att möta nya människor som vill förändra sin situation. I en vägledningskontakt med mig möter du en aktiv vägledare och du får ett varmt bemötande. Jag har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kapitel 23:5§.

Under “Allt du behöver veta” och “Utforska själv” har jag samlat information och webbsidor om det mina klienter/sökande/studenter oftast behöver hjälp med. Min rekommendation är att du börja med att läsa nedanstående inledande information inför samtalet och därefter klicka på “Kom igång med din karriärprocess”.

Studie- och karriärvägledning – helt kostnadsfritt!

Vad händer under samtalet?

Du får inleda med att berätta anledningen till att du har bokat ett samtal. Jag lyssnar och ställer frågor. När du är klar gör jag en bedömning om hur jag kan hjälpa dig vidare. 

Du får ett individuellt stöd i din situation och möjlighet att stanna upp och reflektera över din framtid. För mig är utbildning- och yrkesvalet en process som tar tid – och det innebär att du kommer att i första samtalet få i lugn och ro berätta om dina tidigare erfarenheter och lärandesituationer i arbets- och utbildningslivet.

Jag stödjer dig i att upptäcka dina möjligheter utifrån dina personliga förutsättningar och preferenser. I min vägledarroll ingår inte att ge dig råd eller färdiga lösningar. Jag hjälper dig med att ta ett grepp om din befintliga situation vilket ofta leder till ökad självkännedom, självförtroende och kunskap om omvärlden. Mitt mål är att kunna tillsammans med dig identifiera dina behov och stödja dig med att upptäcka relevanta strategier för att du ska kunna skapa en överblick över vad du behöver göra för att uppnå dina mål.

Hur får du mest nytta ut av vägledningen?

Det är många faktorer som spelar in när man ska välja utbildning och tänka framtid. Tveka inte att göra dina egna anteckningar, skriva ned idéer, tankar och gör reflektioner inför eller efter samtalet. Framtidsvalet ligger i dina händer – även om jag förstår att det kan vara svårt att veta vad man vill bli i framtiden – men tänk på att ibland behöver vi bra komma i gång och göra någonting för att svaren ska komma till oss.

För säkerhets skull har jag redan börjat med att skapa en guide som heter Utforska själv och tagit fram en Karriärplaneringsmetod som du kan använda dig av.

För att vårt första möte ska bli så bra som möjligt vill jag att du tänkt igenom följande frågor: 

  • Vad vill du med vägledningssamtalet?
  • Hur ser din nuvarande situation ut (exempelvis vad du har gjort innan avseende utbildning och arbete – och vad du gör idag)?
  • Vad vill du att vägledningen ska leda till? (Dina förväntningar)
  • Fundera även: Vad vill du ha med dig efter vårt första möte?

Mejla gärna mig några rader inför mötet: joakim.cao@mau.se

GDPR och Etiska riktlinjer – detta kan du vara säker på!

Som statlig verksam studie- och karriärvägledare har jag tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en individs personliga förhållanden vidare utan dennes medgivande.

Det kan förekomma att jag skriver minnesanteckningar eller minneskartor under mötet (givetvis med ditt samtycke). Eftersom jag är verksam på en statlig myndighet kommer jag således att ta hänsyn till lagen om GDPR och personuppgifter. Det innebär att jag kommer att vara försiktig med att skriva känsliga eller personlig frågor. Din anonymitet garanteras. Du kan vara säkert på att alla dina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Mitt arbetssätt som vägledare

Genom att varva egna vägledarerfarenheter med aktuell forskning samt teorier inom studie- och karriärvägledning kommer jag att med principen hellre små steg än stora kliv – fokuserar på hur vi tillsammans kan göra det möjligt för dig att successivt nå dina framtidsmål utifrån dina förutsättningar, resurser och livssituation.

Mitt förhållningssätt är att se på din situation ur ett helhetsperspektiv. Jag arbetar vid universitet men det betyder inte att du måste studera här i framtiden. Din ideala utbildning finns kanske vid något annat lärosäte eller hos en annan utbildningsanordnare i Sverige, Danmark, USA eller kanske Japan. Du kanske inte behöver studera på universitetet för att nå ditt mål. Jag kan allmänt om de flesta program på universitetet men inte alla fristående kurser. Om du har detaljfrågor om olika utbildningar kommer jag ibland att behöva hänvisa dig vidare.

Det är mitt ansvar att driva samtalet vidare och ta hjälp av olika verktyg om så behövs. Vi på den allmänna studievägledningen på lärosätet utvecklar kontinuerligt nya interaktiva och visuella verktyg för både vägledning individuellt som i grupp. Bli inte överraskad om jag tar fram (I) en digital kortlek och ber dig sortera korten för att identifiera dina nyckelkompetenser…eller att jag tar fram (II) en vägledningsteorier/modell för att tillsammans med dig diskutera och resonera över dess innebörd och relevans i relation till din sitatiuion och framtida val- och beslutsfattande.

Två – tre uppföljningssamtal…

Det är vanligt att man som besökare hos mig bokar ytterligare två-tre uppföljningssamtal eftersom de sätter igång många tankar och idéer. Tillsammans med mig bestämmer du när det är lämpligt att träffas igen. Jag försöker så långt det är möjligt erbjuda uppföljningssamtal inom 2-3 veckors tid – det händer även att man som besökare hör av sig efter 6 – 12 månader. Processen ligger i dina händer.
Introduktion till dina steg mot framtiden (15 min)


Skip to content