AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Ladda ner e-material


Inspirationsföreläsning: Perspektiv på digital vägledning Våren 2022

Material för att ladda ner finns här:

Kom igång med digital vägledning

Sveriges Vägledarförenings Vägledarkonferens 28–29 oktober 2021


Digitalt hopp – att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd
Vi befinner oss i en märklig tid – där Zoom och andra digitala plattformar är nu en del av vår vardag och
vi har varit tvungna att snabba på utvecklingen av innovativa metoder och arbetssätt i vägledarrollen. Detta
seminarium tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och karriärteorier. Insikterna från en
internationell kurs i Hope-Action Theory gav ny energi, inspiration och nya perspektiv att se på en samtid i
ständig förändring. Joakim Cao kommer att dela med sin vägledningspraxis och material om vad vi kan göra
i det digitala samtalet med hjälp av praktiska aktiviteter för att engagera och stödja vägledningssökande i en
märklig tid
.

Inspirationsföreläsning: Perspektiv på digital vägledning Hösten 2021


Stort tack för att ni har medverkat på min föreläsning om digital vägledning. Hoppas att ni fick tänka nya tankar och annorlunda idéer med digitalt vägledningsarbete. “Verktygen har ju förändrats men i grunden är vägledning, vägledning oavsett hur vi kommunicerar”. Nedan finner ni tips, inspiration och material från mötet. Gör vad ni vill med materialet, skriv om, döp om – ni har min fulla tillåtelse!

Workshops: Introduktion till digital vägledning Våren 2021


Stort tack för att ni har medverkat på mina workshops om digital vägledning. Hoppas att ni fick tänka nya tankar och annorlunda idéer med digitalt vägledningsarbete. “Verktygen har ju förändrats men i grunden är vägledning, vägledning oavsett hur vi kommunicerar”. Nedan finner ni tips, inspiration och material från mötet. Gör vad ni vill med materialet, skriv om, döp om – ni har min fulla tillåtelse!
Skip to content