AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Framtidskortet

Framtidskortet är ett klientcentrerat, webbaserat verktyg som kan bidra till förbättrad kvalitet i vägledningsprocessen. Kärnan i Framtidskortet är digitala kortlekar som kan handla om yrken, kompetenser, utbildningar och olika ämnesområden. Framtidskortet kan användas inför ett bokat vägledningssamtal, eller som hjälp efter att du varit på ett vägledningssamtal med mig. Här kan du läsa mer om Framtidskortet.

Information

Framtidskortet kan användas för att identifiera, kartlägga, sortera eller för att väcka diskussioner och frågor om dina intressen, kompetenser, värderingar samt tänkbara yrkesområden. Intentionen är att kunna bidra till bättre självkännedom om dina behov och preferenser. Gör gärna en eller flera av nedanstående områden inför vårt möte.

Instruktioner

  1. Börja med att sortera kort om arbetsuppgifter och värderingar.
  2. Återvänd sen till denna sida och sortera yrkeskortleken.
  3. När alla kort är sorterade skickar du ett mejl till mig: info@digicao.nu
Kortlek om arbetsuppgifter, värderingar och arbetsområden.
Sortera yrkeskort.

Skip to content