AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Film: Att vägleda med bilder och illustrationer | Digital studievägledning

I den här avslutningsfilmen om digital vägledning del 3 av 3 – kommer vi att arbeta med PowerPoint och Zoom. Filmen handlar om mina bästa tips på hur du kan arbeta interaktivt och tillsammans med den sökande i det digitala rummet. Välkommen att följa mitt vägledningsarbete på https://www.digicao.nu/ För kontakt: joakim.cao@mau.se

Timestamps:
00:00 – Välkommen till digital studievägledning del 3
00:14 – Hur jag arbetar med MindMaps i PowerPoint
05:00 – Tips: Bjuda in den sökande till storytelling och metaforer
07:07 – Infoga (lägga till) bilder i PowerPoint
08:09 – Hur man exporterar PowerPoint-presentation till bilder
09:22 – Så här arbetar jag med bilder och visuellt stöd i mina vägledningssamtal
11:02 – Att arbeta med värderingskort i det digitala samtalet (Amundson & Fruhling)


Skip to content