AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Föreläsning: Sommarpraktik för killar – unga män och högre studier | Sveriges Vägledarkonferens 2022

Sveriges vägledarföreningens konferens 2022
Tema: Vägledning för social rättvisa och frigörelse
Mitt bidrag: Sommarpraktik för killar – att intressera unga män för högre studier inom vård, omsorg och pedagogik
Länk: https://www.vagledarforeningen.se/konferens-arkiv/
🖥️ Välkommen att följa mitt vägledningsarbete på https://www.digicao.nu/
🤝 https://www.linkedin.com/in/joakimcao/
📫 info@digicao.nu

Sveriges vägledarföreningens konferens 2022
Tema: Vägledning för social rättvisa och frigörelse
Mitt bidrag: Sommarpraktik för killar – att intressera unga män för högre studier inom vård, omsorg och pedagogik
Länk: https://www.vagledarforeningen.se/konferens-arkiv/
🖥️ Välkommen att följa mitt vägledningsarbete på https://www.digicao.nu/
🤝 https://www.linkedin.com/in/joakimcao/
📫 info@digicao.nu

⏰ Tidslinje:
00:00 Introduktion
05:00 Kort om syfte och bakgrund
10:15 Koppling till årets tema – vägledning för socialt rättvisa och frigörelse
22:10 Malmö som vägledningskontext
29:10 Sommarpraktik för killar

Rubrik:
Sommarpraktik för killar – att intressera unga män för högre studier inom vård, omsorg och pedagogik

Innehåll:
Det finns en växande utbildningsklyfta mellan män och kvinnor. Det blir särskilt tydligt på Malmö universitet som bara har drygt 30% manliga studenter. På framtidens arbetsmarknad är det bland jobben inom vård, omsorg, förskola och skola som det verkligen kommer att finnas goda arbetsmöjligheter. Lärosätet har därför en särskild utmaning i arbetet med breddad rekrytering dels utifrån könsperspektivet och dels utifrån det faktum att universitetet erbjuder många utbildningar inom traditionellt kvinnodominerade yrken. För att synliggöra högre studier utifrån allas lika möjligheter förutsätter ett långsikt arbete, som måste börja tidigt och rikta sig till unga åldrar. Joakim Cao kommer att dela med sig av sina erfarenheter och verktyg för att initiera ett sällsynt samverkansprojekt mellan staden och lärosätet som tillsammans tar ett grepp för att utmana de traditionella studie- och yrkesval. Målet med projektet är att attrahera fler unga killar till universitetsstudier och till yrken där det behövs fler män. Ett annat mål är att kunna möta stadens unga som kanske aldrig kommer att studera vidare på högskolan på grund av utbildningskulturer, social bakgrund, kön eller geografi.

Om:
Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på ett svenskt lärosäte. Fil mag i pedagogik, med stort intresse och engagemang för digitala arbetssätt och verktyg i studie- och karriärvägledning. Joakim arbetar även med frågor som rör breddad rekrytering inom högre studier och ungas karriärövergångar. Sedan år 2018 har Joakim varit projektsamordnare för samverkansprojektet Sommarpraktik för killar där riktade insatser för att inspirera unga män för högre utbildning är sällsynta.


Skip to content