AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

#1 Skapa mindmaps / tankekartor i Powerpoint | Digital vägledning

I den här introduktionsfilmen om digital studievägledning del 1 av 3 – kommer jag att dela med mig mina bästa tips på hur du kan göra en enkel Mindmap / tankekarta i PowerPoint. Filmen avslutas med hur du kan exportera din Powerpoint presentation till olika format.

0:00 – Välkommen till digital studievägledning – del 1
00:31 – Hur du kan spara tid genom att anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i PowerPoint
03:08 – Hur man gör en mindmap – exempel 1
08:21 – Hur man gör en mindmap – exempel 2
11:16 – Skapa pedagogiska material – med hjälp av figurer och former i PowerPoint.
13:40 – Hur exporterar man Powerpoint presentation till PDF, PNG eller JPEG.

Skip to content