Aktuellt om digital vägledning

Information för verksamma och studerande studie- och karriärvägledare

Inspiration och tips om att vägleda digitalt

Inom kort kommer jag att dela med mig mina tankar och vägledningspraxis med digital vägledning i nya tider – att vägleda i digitala rum.

Under rubriken aktuellt om digital vägledning kommer du att kunna ta del av några digitala verktyg –  i synnerhet programvaror – som jag tror kan underlätta din vardag som vägledare, men också öppnar många möjligheter för vägledningssökande att interagera med oss i det digitala vägledningsmötet. Digitala verktyg är ett samlingsnamn som kan vara olika teknisk utrustning som dator, platta, interaktiv mobiler eller en programvara som används i vägledningssammanhang.
.