AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Aktuellt om studie- och yrkesval

Sveriges Vägledarföreningens Vägledarkonferens 28-29 oktober 2021

Mitt seminariebidrag till konferensen: Digitalt hopp – att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd
Vi befinner oss i en märklig tid – där Zoom och andra digitala plattformar är nu en del av vår vardag och
vi har varit tvungna att snabba på utvecklingen av innovativa metoder och arbetssätt i vägledarrollen. Detta
seminarium tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och karriärteorier. Insikterna från en
internationell kurs i Hope-Action Theory gav ny energi, inspiration och nya perspektiv att se på en samtid i
ständig förändring. Joakim Cao kommer att dela med sin vägledningspraxis och material om vad vi kan göra
i det digitala samtalet med hjälp av praktiska aktiviteter för att engagera och stödja vägledningssökande i en
märklig tid
.

Inspirationsfilmer för dig som vill ansöka till högskola och universitet.

Inspiration och tips för SYV-studenter som vill vägleda digitalt

På nedanstående länk kan du ta del av mina tankar, perspektiv och vägledningspraxis med digital vägledning eller E-vägledning i nya tider – det vill säga att vägleda i digitala rum.

Under rubriken studie- och yrkesvägledare | SYV kommer du att kunna ta del av några digitala verktyg –  i synnerhet programvaror – som jag tror kan underlätta din vardag som vägledare, men också öppnar många möjligheter för vägledningssökande att interagera med oss i det digitala vägledningsmötet. Digitala verktyg är ett samlingsnamn som kan vara olika teknisk utrustning som dator, platta, interaktiv mobiler eller en programvara som används i vägledningssammanhang.

Skip to content