AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Hur vet jag vad jag ska läsa?


Att hitta tiden…

Att blir klar över vad man ska studera och syftet med sina studier kan vara en process och ta lite tid för det handlar om självkännedom och kännedom om de alternativ som finns utifrån det. Det kan vara bra att tänka över VAR, inom vilket område/ bransch/ företag du vill verka? Detta har ofta med intressen att göra. I vilka sammanhang är du som mest engagerad? Vilka frågor vill du helst ägna dig åt? Vilka problem vill du lösa? Vad vill du prata om hela dagarna?

Börja med dig själv…

Fråga även dig själv vad som är viktigt för just dig i ett arbetsliv? Detta har med dina yrkesvärderingar att göra. Det kan handla om att få arbeta självständigt, om huruvida lönen är viktig, om tydliga resultat är viktiga etc. I vilken bransch kan du få tillgodosett de flesta yrkesvärderingar och jobba med de frågor du tycker är viktiga?

Tänk med hjälp av frågor…

Sedan kan det vara bra att fundera över VAD du vill göra inom den branschen? Vilken yrkesroll vill du ha? Vad ser du dig själv utföra? – Detta har att göra med vilka kompetenser och styrkor som du vill använda i ditt yrkesliv.
• Vad är du bra på? Vad vill du utveckla hos dig själv? Vad får du ofta höra av andra att du är bra på?

Förutom självkännedom behöver du ha kännedom om de alternativ som finns i arbetslivet.
• Vilka företag gör det jag är intresserad av? Vilka roller finns inom de företagen? Vad innebär dessa roller?

Blicka ut i omvärlden…

Det finns olika sätt att scanna av realiteten och vad som finns i omvärlden: ett sätt är att söka information på nätet, läsa platsannonser, branschtidningar och inte minst intervjua någon som har den yrkesroll du är intresserad av.

Frågor som du kan ställa kan till exempel vara: Vilka roller finns inom företaget? Vad innebär dessa roller? Vilken utbildningsbakgrund har ni som jobbar här? Vilken kompetens och vilka erfarenheter är bra att ha med sig? Vilka strategier har du använt för att få jobb här? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Klicka här för att komma till Framtidskortet!

Skip to content