AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Föreläsning: Digitalt Hopp – perspektiv på digital vägledning | Sveriges Vägledarkonferens 2021

Sveriges vägledarföreningens konferens 2021.
Tema: Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden.
Mitt bidrag: Digitalt hopp – att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd
Länk: https://www.vagledarforeningen.se/kon…
🖥️ Välkommen att följa mitt vägledningsarbete på https://www.digicao.nu/
🤝 https://www.linkedin.com/in/joakimcao/
📫 info@digicao.nu

⏰ Tidslinje:
00:23–50:00 Del I: Perspektiv på digital studie- och karriärvägledning
50:08–01:19:07 Del II: Genomgång av digitala verktyg, tips och tricks (Microsoft
Powerpoint, Microsoft Whiteboard, Padlet och Zoom)
01:19:13–01:31:27 Del III: Inspiration till processvägledning – VAD och VAR
metoden.

Digitalt seminarium: Digitalt hopp att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd
Vi befinner oss i en märklig tid – där Zoom och andra digitala plattformar är nu en del av vår
vardag och vi har varit tvungna att snabba på utvecklingen av innovativa metoder och
arbetssätt i vägledarrollen. Detta seminarium tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till
forskning och karriärteorier. Insikterna från en internationell kurs i Hope-Action Theory gav
ny energi, inspiration och nya perspektiv att se på en samtid i ständig förändring. Joakim Cao kommer att dela med sin vägledningspraxis och material om vad vi kan göra i det digitala samtalet med hjälp av praktiska aktiviteter för att engagera och stödja vägledningssökande i en märklig tid.

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på ett svenskt lärosäte. Joakim har ett stort intresse och engagemang för digitala arbetssätt och verktyg i studie- och karriärvägledning. Han är utbildad studie- och yrkesvägledare samt påbyggnad med Fil mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling. På fritiden driver han hemsidan www.digicao.nu – och arbetar även med frågor som rör breddad rekrytering inom högre studier och ungas karriärövergångar.


Skip to content