AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Film: Studie- och yrkesvägledning via Padlet – ett digitalt verktyg som skapar delaktighet online | IKT

Digital studie- och karriärvägledning med webbresursen Padlet. Filmen handlar om mina bästa tips om hur du kan arbeta interaktivt och tillsammans med den sökande i Padlet med hjälp av mallen “Canvas” – för att skapa tankekartor och flödesscheman av olika slag för att synliggöra samband och sammanhang. Välkommen att följa mitt vägledningsarbete på https://www.digicao.nu/ För kontakt: joakim.cao@mau.se

Vad är Padlet?
– Padlet är ett gratisverktyg för att skapa gemensamma arbetsytor online. Här kan man samla alla typer av digitalt innehåll – filer, bilder, länkar till webbsidor, videoklipp, övningar etc. Vidare kan du komma åt Padlet från vilken digital enhet (mobilen, webben, surfplattan) som helst.


Skip to content