AI, IKT, digitala verktyg och digital studie- och karriärvägledning En resurs för dig som vägleder analogt eller digitalt.

Studie- och karriärplanering

Dina steg mot framtiden är en planeringsverktyg för dig som funderar på din framtid och hur du ska hitta en utbildning som passar dig. Karriärplaneringsverktyget ska fungera som ett stöd till våra fysiska eller digitala samtalsträffar. Modellen består av flera delar – och varje del består dels av information och inspelat videomaterial, dels av kartläggningsmaterial som du kan använda för att få ökad självkännedom om dig själv och din omvärld, samt bättre val- och beslutsfattande strategier. Vår förhoppning är att du ska få nya tankar och beslutsunderlag inför ditt framtida arbetsliv. Dina steg mot framtiden börjar här och nu.

Kom igång

https://www.digicao.nu/karriarplanera/
Skip to content