Hur vet jag vad jag ska läsa?

Att blir klar över vad man ska studera och syftet med sina studier kan vara en process och ta lite tid för det handlar om självkännedom och kännedom om de alternativ som finns utifrån det. Det kan vara bra att tänka över VAR, inom vilket område/ bransch/ företag du vill…

läs mer